Mark & Anläggning

Mark & Anläggning

Vi på J Lidell genomför planering av tomter alla förberedande arbete för husgrunder, utöver det gör vi dränering, VA-arbeten, grovplanering, finplanering, inmätning och utsättning . Allt för att underlätta för dig som kund.

Vi anlägger även trädgårdar, lekplatser, utegym och stenläggning.

Tjänster

 • Markarbeten
 • Anläggningjobb
 • Förberedande arbete
 • Va-arbeten
 • Dränering
 • Grovplanering
 • Finplanering
 • Inmätning
 • utsättning
 • Stenläggning
 • Lekplatser
 • Snöplogning
 • Sandupptagning