Grundläggning

Grundläggning

J Lidell utför alla typer av Grundläggning från Villor, flerfamiljsbostäder och industribyggnader .

En bra grundläggning är viktig eftersom att grundläggningens uppgiften är att bära byggnadens stomme, hålla fukt och radon borta.

Det finns ett flertal olika husgrunder. Det tre vanligaste grundläggningarna vi har i Sverige är Platta på mark, Krypgrund och Källare.

Självklart erbjuder vi även andra typer av husgrunder.
Plintgrund är exempel en variant som används för sommarstugor, kolonistugor samt friggebodar.

Tjänster

  • Grundläggning
  • Fukt & radonskydd
  • Platta på mark
  • Krypgrund
  • Källare
  • Plintgrund