Lastnings & lossning

Lastnings & lossning

J Lidell utför alla typer av dräneringar från Villor, flerfamiljsbostäder och industribyggnader till vattenavledande åtgärder i mark och natur.

Vi utför även uppdrag med avvattnande åtgärder såsom dräneringsorgan, raster, spygatter och liknande på befintliga ytor med dräneringsproblematik.

J Lidell utför alla typer av asfalteringar. Ska du asfaltera en ny väg, förstärka en befintlig grusväg eller laga en väg? vi erbjuder olika beläggningsmetoder baserat på krav och utsatthet.Vi hjälper dig oavsett beläggningsmetod. Efter val av metod går vi igenom projektet allt från grundläggande förarbete inkluderat planering och schaktning.

Tjänster

  • Avvattnande åtgärder
  • Dränering av Privatbostad
  • Dränering av fastigheter
  • Dränering av industrifastigheter
  • Vattenavledande åtgärder i mark
  • Dräneringsorgan, raster, spygatt