Asfaltering

Asfaltering

J Lidell utför alla typer av asfalteringar. Ska du asfaltera en ny väg, förstärka en befintlig grusväg eller laga en väg? vi erbjuder olika beläggningsmetoder baserat på krav och utsatthet.

Vi på J Lidell har en komplett maskinpark för att möta dina behov. Vi erbjuder de mesta från stenmaterial, bitumenemulsion och ett flertal olika asfaltsorter till fräsning, utläggning och linjemålning.

Vi hjälper dig oavsett beläggningsmetod. Efter val av metod går vi igenom projektet allt från grundläggande förarbete inkluderat planering och schaktning.

Tjänster

  • Asfaltering
  • Fräsning
  • Förstärkning av befintlig väg
  • Utläggning
  • Linemålning